SYSTEM2WAKEPARKS3a

Full Size Cable – wyciąg wielosłupowy, duży wyciąg

Największą atrakcją dla miłośników wakeboardingu i nart wodnych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie są wyciągi wielosłupowe. Mają one bardzo długie tory wodne i profesjonalne wake parki, wyposażone w liczne elementy wakeboardowe, które umożliwiają użytkownikom wykonywanie praktycznie nieograniczonych ewolucji.

Oferujemy budowę wyciągów linowych, wspartych na 5, lub 6 słupach z liną ciągnącą wakeboardzistów/narciarzy po zbiorniku wodnym zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie. Jednocześnie z wyciągu może korzystać nawet dwunastu użytkowników.

Największe uznanie zyskał system sześciosłupowy. Takie rozwiązanie zapewnia duży komfort jazdy, ponieważ lina cały czas pozostaje napięta i nie powoduje szarpnięć na zakrętach.

Wyciąg napędzany jest silnikiem elektrycznym z częstotliwościową regulacji obrotów, maksymalna długość wyciągu – toru wodnego, to 900 metrów.

Minimalne wymiary naturalnego lub sztucznego zbiornika wodnego nie powinny być mniejsze niż: 240 metrów długości, 120 metrów szerokości i 1,20 metra głębokości.

Prędkość osiągana podczas wakeboardingu na wyciągu linowym waha się w przedziale od 0 do 60 km/h. Łatwo zauważyć różnice między jazdą pod wyciągiem a wakeboardingiem za motorówką. Użytkownik nie musi startować z wody, ale z rampy, która znajduje się nad powierzchnią wody – dzięki temu stawianie pierwszych kroków na wyciągu nie jest tak trudne, jak w przypadku jazdy za motorówką.

Wakeboarding – jak to działa?

Osoba, która chce rozpocząć jazdę, wchodzi na rampę startową. Kiedy nadejdzie jej kolej, skanuje kod paskowy umieszczony na opasce (system Lake Control) lub daje operatorowi swój karnet. Operator podaje jej drążek i ustawia hak przyłączający linę orczykową do liny aktywnej – głównej. Sygnalizator świetlny (zielona lub czerwona lampa) informuje użytkownika o tym, kiedy będzie startował.

Choć planowanie budowy i konstruowanie wyciągu linowego do wakeboardingu jest sporym wyzwaniem, najtrudniejszym aspektem projektu pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. Najlepiej jest więc przystąpić do budowy, posiadając już potrzebne dokumenty zatwierdzone przez lokalne władze i organizacje związane z profilem przedsięwzięcia. Dlatego, w ramach naszej oferty, oprócz przygotowania kalkulacji kosztów i planów wyciągu, oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji do kontroli technicznej.

W ramach przygotowania precyzyjnej oferty, przygotowujemy każdemu klientowi przykładową kalkulację kosztów. Ponadto oferujemy dodatkowe usługi, takie jak: pomoc przy planowaniu wyciągu i przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

ZALETY wyciągu wielosłupowego:

  • obiekt z dużym wyciągiem zapewnia szeroki dostęp do sportów wodnych, może obsługiwać setki osób dziennie. Staje się atrakcją w skali całego kraju
  • powszechnie buduje się w nich obiekty pomocnicze, takie jak restauracje czy sklepy ze sprzętem sportowym, co zwiększa potencjał dochodowy wake parku
  • właściciel wyciągu może wzmacniać lokalne więzi społeczne, prowadząc obozy sportowe, nawiązując współpracę z okolicznymi szkołami w zakresie uprawiania sportów wodnych i zapewniając bezpieczny obiekt sportowy dostępny dla wszystkich
  • parki z wyciągami to także ogromna atrakcja dla widzów, co stwarza szerokie możliwości pozyskiwania sponsorów
  • parki wodne to doskonałe miejsce spotkań grupowych, umożliwiające korzystanie z nich osobom w różnym wieku i o różnych umiejętnościach
  • umożliwia nawiązywanie współpracy z lokalnymi ośrodkami oraz wydziałami sportu i turystyki
  • parki z wyciągami to idealne miejsca na imprezy rozwijające turystykę i rynek lokalny, a także zwiększające dochody nie tylko parków, ale i lokalnych przedsiębiorców